Specijalni rezervat prirode

Specijalni rezervat prirode "Pašnjaci velike droplje" svrstan je u I kategoriju zaštite kao prirodno dobro od izuzetnog značaja. Nalazi se u severnom Banatu, na području atara sela Mokrin. Kategorizovan je i prema medjunarodnim IUCN, IBA i IPA registrima.

Read More

Velika droplja

Velika droplja (lat. Otis tarda) je ptica iz porodice droplji. Ona je najteža ptica letačica na svetu i karakteristična je ptica Panonske nizije. Nekada vrlo brojna populacija u Srbiji sada se svela na par desetina jedinki koje su se održale samo na severu Banata, u našem rezervatu.

Read More

Druge vrste u rezervatu

Naravno, pored Velike droplje, u našem rezervatu se mogu sresti i mnoge druge biljne i životinjske vrste. Ovde ćemo navesti nekoliko bioloških vrsta za koje se može reći da su od izuzetnog značaja zbog svog specifičnog statusa, populacije, ugroženosti, itd.

Read More