LU Perjanica

Lovačko udruženje “Perjanica” iz Mokrina (opština Kikinda), gazduje lovištem “Visoka greda” ukupne površine 14.751 ha, od čega lovne površine obuhvataju 13.796 ha.

Lovačko udruženje “Perjanica” ima 185 aktivnih članova.
Stalno gajene vrste divljači u lovištu su srna, zec, fazan i poljska jarebica.

Lovište ima sledeće lovne objekte: 8 stabilnih čeka, 16 hranilišta za srne, 25 solišta, 8 pojilišta, 64 hranilišta za fazane i poljske jarebice i prihvatilište za fazančiće ukupne površine 0.5 ha.

Udruženje poseduje lovački dom korisne površine 500 m2, 58 ha zemlje i 41 ha višegodišnjih remiza.
Stručna služba ima upravnika lovišta – stručno lice (VII stepen stručne spreme) i lovočuvara, kojima pomažu 2 lovočuvara volontera.

Lovni turizam je razvijen, naročito prolećni lov srndaća, letnji lov prepelice, grlice, gugutke i goluba grivnjaša i jesenji lov zeca i fazana.

Adresa Lovačkog udruženja “Perjanica”:
23305 Mokrin, ul. Dositeja Obradovića br. 8
kontakt telefon: 0230/61-162
e-mail: lovcimokrina@mts.rs